การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเหล้าสาเกฮาริมะ

Size change font

ติดต่อสอบถาม

การติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์

ท่านที่ต้องการติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ กรุณาโทรศัพท์มาตามหมายเลขด้านล่างนี้

ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานส่งเสริมผลักดันนโยบายอำเภอฮิเมจิ
หมายเลขโทรศัพท์ : 079-221-2203
เวลาติดต่อ : 09.00~16.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

การติดต่อสอบถามทางอีเมล์

ท่านที่ต้องการติดต่อสอบถามทางอีเมล์ กรุณาส่งอีเมล์มาตามแอดเดรสด้านล่างนี้

info@harima-sake.jp

นโยบายความเป็นส่วนตัว

สมาคมความร่วมมือในเขตพื้นที่ฮาริมะจะทำการรวบรวม ใช้ประโยชน์และควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมตาม "ข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอำเภอฮิเมจิ" เพื่อให้ทุกท่านสามารถใช้งานโฮมเพจได้อย่างวางใจ

1.ประเภทของข้อมูลที่มีการรวบรวม

(1) การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ตามปกติในการเข้าชมโฮมเพจของสมาคมความร่วมมือในเขตพื้นที่ฮาริมะ (ต่อไปเรียก "โฮมเพจนี้") ท่านไม่มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถเข้าชมโฮมเพจได้อย่างอิสระโดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน
แต่ในการแสดงความเห็นสาธารณะ การติดต่อสอบถามด้วยเมล์สายสัมพันธ์ของทางอำเภอหรืออีเมล์อื่นๆ บางครั้งท่านอาจถูกขอร้องให้เปิดเผยชื่อหรืออีเมล์แอดเดรส แต่ในกรณีนี้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งมา (ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานแต่ละท่าน) จะไม่มีการนำไปส่งมอบให้บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน

(2) บันทึกของเว็บเซิร์ฟเวอร์
เว็บเซิร์ฟเวอร์ของ อ.ฮิเมจิจะทำการบันทึก IP Address ของคอมพิวเตอร์ของท่านโดยอัตโนมัติ แต่ข้อมูลนี้ไม่ใช่ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ตราบใดที่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านก็ยังคงสามารถใช้งานโฮมเพจโดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนได้

2 การควบคุมและนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้อย่างเหมาะสม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจะถือเป็นความลับและนำไปใช้สำหรับท่านผู้ใช้งานและสมาคมความร่วมมือในเขตพื้นที่ฮาริมะเท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่สมาคมความร่วมมือในเขตพื้นที่ฮาริมะได้รับจะไม่มีการส่งมอบให้บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าตัว ตามข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอำเภอฮิเมจิ
ข้อมูลที่รวบรวมได้จะนำไปใช้สำหรับบริการของหน่วยงานราชการและการรับรู้สภาพการใช้งานโฮมเพจนี้เท่านั้น