การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเหล้าสาเกฮาริมะ

Size change font
ฮาริมะคือถิ่นกำเนิดของเหล้าสาเกญี่ปุ่น

ฮาริมะคือถิ่นกำเนิดของเหล้าสาเกญี่ปุ่น
พื้นที่แถบฮาริมะเป็นแหล่งปลูกข้าว ที่ปลูก “ยามาดะนิชิกิ”
ราชาแห่งข้าวสำหรับทำเหล้าสาเกที่ได้มากที่สุดในญี่ปุ่น
ฮาริมะอุดมสมบูรณ์ด้วยนํ้าใต้ดินจากแม่นํ้าทั้งห้าสาย
จึงเป็นแหล่งผลิตเหล้าสาเกที่ดีที่สุด
“บันทึกภูมิอากาศแคว้นฮาริมะ” ซึ่งเขียนขึ้นในช่วงต้นสมัยนารามีการกล่าวถึงวิธีการผลิตเหล้าสาเกเป็นครั้งแรก
จึงอาจกล่าวได้ว่า
“ฮาริมะเป็นถิ่นกำเนิดของเหล้าสาเกญี่ปุ่น”

อิมเมจคาแรคเตอร์ โมริรี